متعاقب کامنتهای با محبتتون که از دلتنگی کم کم رنگ نگرانی گرفتن,

اومدم اطلاع بدم که به زودی در این مکان یه عدد پست نصب میشود :)

قربون دلای مهربونتون بشم.