سلام عزیزانم.

مثل دسته ی گل تمیز و مرتبم.

موهامو ریختم روی شونه ام و از هوایی که میپیچه لا به لاش لذت میبرم.

هر نفسی که میکشم میگم خدایا شکرت.

سرمو هر لحظه بلند میکنم و به این حجم سبز بارون خورده و خیس نگاه میکنم و با حال خوب و روح تازه برای همتون دعا میکنم.میگم خدایا دوستامم حالشون خوب باشه.رو به راه باشن.دلشون آروم باشه.به تو وصل باشن.

بله... تو بالکن خونه ی مامان نشستم ^_^

تو دلی هم سلام میرسونه.

حالش خوبه و انقدر بهش رسیدگی و محبت شده لپاش گل انداخته ^_^

کاش میشد برنگردم خونه.

همسر هم بیاد همینجا.

یه مدت بمونیم کیف کنیم.

وقتی ژاکتمو سفت تر به خودم میچسبونم به دوشنبه فکر میکنم که دقیقا همین ساعت کولر خونه رو روشن کرده بودم یه ذره حالم بهتر شه...

با تمام این صحبتا فردا عصر تو راه برگشت خونه خواهم بود..

با یه عالمه خوراکی های خوشمزه در صندوق عقب ماشین ^_^


*هرکی عزاداریش واقعی بوده،هرکی نذری هاش برای فقرا بوده نه برای فامیل .... قبول باشه .